DU0108 Epochy dějin umění III

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní etapy vývoje evropského umění v letech 1500-1800.
Osnova
 • "Quattrocento" - raná renesance v Itálii (15. století).
 • "Pozdně gotické" umění v Záalpí (15. století).
 • "Cinquecento" - vrcholná renesance v Itálii (16. století).
 • Manýrismus.
 • Protobaroko a baroko (konec 16. - 17. století).
 • Pozdní baroko, rokoko a klasicismus (18. století).
Literatura
  povinná literatura
 • BURKE, Peter. Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 319 s. ISBN 8020405895. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
  doporučená literatura
 • CHASTEL, André. Vyplenění Říma : od manýrismu k protireformaci. Translated by Ivo Lukáš. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. 303 s. ISBN 8086598500. info
 • HASKELL, Francis. Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque. Rev. and enlarged ed. New Haven: Yale University Press, 1982. xviii, 474. ISBN 0300025408. info
  neurčeno
 • Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 8072030760. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988. 183 s. ISBN 019282144X. info
 • JANSON, Horst W. a Dora Jane JANSON. DuMonts Kunstgeschichte unserer Welt : Kunstgeschichte unserer Welt (Variant.). 2. Aufl. Köln: M. DuMont Schauberg, 1968. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Prokázání znalostí ze zadané četby (Burke, Chastel, Sauerländer, Vlnas, Haskell). Vizuální poznávací test – úspěšnost alespoň 60%. Doplňující otázka z probraných témat.
Navazující předměty
Informace učitele
Zapisují povinně posluchači 1. ročníku; součást povinného propedeutického bloku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0107 Epochy dějin umění II DU0109 Epochy dějin umění IV.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.