DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecný úvod do problematiky malířství a kresby se zaměřením na materiální předpoklady vzniku především závěsného obrazu.
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy:
 • a) Malířské receptáře a teoretická literatura. Podložka obrazu (dřevo, plátno, kov, kámen, papír etc.).
 • b) Pokladová vrstva obrazu.
 • c) Kresba (techniky a historie), přípravné práce (kresby a olejové skici), podkresba.
 • d) Zlacení a jeho dekorace.
 • e) Barevné pigmenty a pojidla.
 • f) Malířské techniky (olejomalba, tempera, enkaustika, kvaš; techniky nástěnné malby: freska, freska secco, sgrafito).
 • g) Stav zachování obrazu; technologický průzkum obrazu.
 • h) Konzervace a restaurování (stručný přehled dějin restaurování).
Literatura
 • Frimmel, Theodor von. Handbuch der Gemaeldekunde. Leipzig 1894.
 • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X. info
 • NICOLAUS, Knut. DuMonts Handbuch der Gemäldekunde : Gemälde erkennen und bestimmen. Originalausg. Köln: DuMont, 2003. 336 s. ISBN 3832172882. info
 • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4. info
 • VOLAVKA, Vojtěch. Malba a malířský rukopis : úvod do studia malířského rukopisu. V Praze: Státní grafická škola, 1939. info
 • FRINTA, Mojmír Svatopluk. Punched decoration on late Medieval panel and miniature painting. Prague: Maxdorf, 1998. 556 s. ISBN 8085800942. info
 • KOSCHATZKY, Walter. Die Kunst der Zeichnung : Technik, Geschichte, Meisterwerke. 10. Aufl. Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003. 346 s. ISBN 3423307412. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Informace učitele
Kurz je součástí čtyř povinných úvodů do dějin umění.
V průběhu kurzu budou vybraným studentům zadány seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.