DU1396b Seminář: Urbanismus 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se na příkladech konkrétních měst u nás i v Evropě s přístupy k tvorbě měst a městských prostorů v období cca od počátku 19. stol. do I. světové války. Zvolené příklady představí sami studenti formou referátů.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou studentských referátů v učebně i v terénu, diskusí nad literaturou
Metody hodnocení
aktivní přístup, docházka, referát
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/DU1396b