DU2004 Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na prohloubení a procvičení znaleckých metod práce a jejich aplikace na konkrétním výtvarném materiálu. V rámci kurzu budou představeny také významné osobnosti znalectví, některé jejich texty a vybrané problémy týkající se autorství jednotlivých výtvarných děl. Studenti si zlepší orientaci ve znalecké praxi a schopnost pracovat s konkrétními díly ze svého okolí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat základní znalecké postupy;
- orientovat se v textech k tématu;
- kriticky přistupovat k autorství uměleckého díla;
Osnova
  • - Úvod do problematiky a literatura - Metody - Významní znalci, jejich metody a jejich práce - Problematika formální analýzy - Rozbor konkrétních uměleckých děl v médiu kresby, malby a sochy - Moderní technologie při zkoumání výtvarných děl - Problematika aukcí a obchodu s uměním - Cvičení v „terénu“ – brněnské kostely, Moravská galerie atd.
Literatura
  • CHARNEY, Noah. Umění falzifikace : myšlení, motivy a metody padělatelských mistrů. Translated by Filip Hanzlík. Zlín: Kniha Zlin, 2015. 294 stran. ISBN 9788074733055. info
  • SMENTEK, Kristel. Mariette and the science of the connoisseur in eighteenth-century Europe. Farnham: Ashgate, 2014. xvi, 303. ISBN 9781472438027. info
  • SCHATBORN, Peter. Rembrandt and his circle : drawings in the Frits Lugt collection. Bussum: Thoth Publishers, 2010. 237 stran. ISBN 9789068685220. info
  • SCHATBORN, Peter. Rembrandt and his circle : drawings in the Frits Lugt collection. Bussum: Thoth Publishers, 2010. 446 stran. ISBN 9789068685220. info
  • Art market and connoisseurshipa closer look at paintings by Rembrandt, Rubens and their contemporaries. Edited by Anna Tummers - Koenraad Jonckheere. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. 192 p. ISBN 9089640320. info
  • FRIEDLÄNDER, Max J. Von Kunst und Kennerschaft. 1992. ISBN 978-3-379-01436-6. info
Výukové metody
příprava referátů a prezentací, diskuse, znalecký rozbor jednotlivých uměleckých děl
Metody hodnocení
aktivní účast v semináři přednesení referátu a závěrečná písemná práce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.