DU2308 Malířství na dvoře Filipa IV. (Velázquez, Rubens a Lorrain)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům navazujícího magisterského studia. Předpokládá se základní znalost evropského malířství 17. a 18. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší vhled do problematiky uměleckých zakázek na dvoře španělského krále Filipa IV., fungování mecenátu, především ve Španělsku a Itálii, a seznámit je podrobněji s produkcí španělských malířů, především s Velázquezovým dílem a současnými přístupy k interpretaci jeho nejvýznamnějších děl ("Las Meninas", "Las Hilanderas").
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- charakterizovat situaci v oblasti malířství ve Španělsku v období baroka a zařadit jej do kontextu malířství v ostatní Evropě;
- vysvětlit fungování barokního mecenátu a postavení umělce na příkladu Španělska a Itálie;
- identifikovat základní stylistické rysy Velázquezova díla a podat stručný výklad jeho nejvýznamnějších děl "Las Meninas" a "Las Hilanderas".
Osnova
 • Umělecké sbírky španělských králů, Filip IV. a malířství.
 • Velázquez jako dvorní malíř Filipa IV.
 • Vybavování královských staveb malířskými díly - Rubens a Torre de la Parada, Lorrain a Buen Retiro.
 • Velázquezovy cesty do Itálie.
 • Velázquezovy alegorické kompozice "Las Meninas" a "Las Hilanderas".
Literatura
 • Spaniens goldene Zeit : die Ära Velázquez in Malerei und Skulptur. Edited by Roberto Contini - María López-Fanjul y Díez del Corral. München: Hirmer, 2016. 335 stran. ISBN 9783777424781. info
 • ALBL, Stefan. Velázquez :an exhibition of the Kunsthistorisches Museum Wien in cooperation with the Museo Nacional del Prado, Madrid, and the Réunion des Musées Nationaux and the Musée du Louvre, Paris : 28.10.2014-15.2.2015. Edited by Sabine Haag, Translated by Friedrich Frosch. München: Hirmer, 2014. 336 s. ISBN 9783777423135. info
 • CARR, Dawson W. a Xavier BRAY. Velázquez. Stuttgart: Belser, 2006. 255 s. ISBN 3763024743. info
 • BROWN, Jonathan. Painting in Spain, 1500-1700. New Haven: Yale University Press, 1998. 283 s. ISBN 0300064748. info
 • BROWN, Jonathan. Velázquez : Maler und Höfling. Translated by Annemarie Seling, Illustrated by Diego Velázquez. München: Hirmer, 1988. xi, 322. ISBN 3777447501. info
 • GUDIOL, José. Velázquez, 1599-1660. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1978. 328 s. : r. info
 • DÍAZ PADRÓN, Matías. Museo del Prado : catálogo de pinturas. Madrid: Museo del Prado, 1975. 335 s. ISBN 8460005097. info
 • DÍAZ PADRÓN, Matías. Museo del Prado : catálogo de pinturas. Madrid: Museo del Prado, 1975. 499 s. ISBN 8460068935. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2308