DU2316 Klíčové pojmy teorie obrazu a umění novým pohledem

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška představí některé z klíčových pojmů historie a teorie umění a obrazu a způsoby jejich užití v současném diskurzu umění a obrazu. Prostřednictvím těchto pojmů tak budou představeny významné teoretické a metodologické pozice a jejich autoři. Cílem je posílit orientaci studentů v soudobých rozpravách a diskurzech o umění a obrazu a zvýšit jejich kompetenci k účasti na takových rozpravách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout klíčové pojmy historie a teorie umění a obrazu;
- určit a charakterizovat způsoby jejich užití v současném diskurzu;
- orientovat se v aktuálním diskurzu teorie umění a obrazu;
- mít lepší kompetenci k účasti na rozpravách k tématu.
Osnova
  • klíčové pojmy historie a teorie umění a obrazu
  • příklady jejich užití v současném teoretickém diskurzu
  • významné teoretické a metodologické pozice
  • významní autoři
Literatura
  • SACHS-HOMBACH, Klaus. Das Bild als kommunikatives Medium : Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft. 2., leicht veb. Aufl. Köln: Herbert von Halem, 2006. 365 s. ISBN 3931606708. info
  • SUMMERS, David. Real spaces : world art history and the rise of western modernism. 1st pub. London: Phaidon, 2003. 687 s. ISBN 0714842443. info
  • ELKINS, James. The domain of images. 1st print. Ithaca: Cornell University Press, 2001. xxi, 282. ISBN 0801487242. info
  • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Závěrečná esej
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2316