DU2318 Abstrakce a figurace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je věnován výkladu českého avantgardního umění v kontextu kultury střední Evropy dvacátých let. Představí mezinárodní charakter avatgardy, hlavní tendence, osobnosti, umělecká sdružení a programové platformy. Cílem je ukázat české avantgardní umění v širších souvislostech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v dobových uměleckých tendencích a trendech; naučí se interpretovat avantgardní umělecké formy a témata. Bude schopen napsat esej s výkladem vybraného uměleckého díla
Osnova
 • 1. Vymezení tématu: pojem avantgardy, avantgarda a návrat k řádu ve dvacátých letech
 • 2. Mezinárodní charakter avantgardy a její projevy ve středoevropském kontextu.
 • 3. Devětsil, Karel Teige a vývoj názorů.
 • 4. Rozšíření konstruktivismu a abstrakce, Bauhaus.
 • 5. Umění v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii, vazby na Francii.
 • 6. Avantgardní časopisy jako programová platforma.
 • 7. Mezinárodní surrealismus
 • 8. 30.léta, avantgardy a totalitní režimy.
Literatura
 • INGERLE, Petr a Lucie ČESÁLKOVÁ. Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy. Vydání první. 135 stran. ISBN 9788070272763. info
 • Devětsil : Czech avant-garde art, architecture and design of the 1920s and 30s (Variant.) : Devětsil : the Czech avant-garde of the 1920s and 30s. info
 • Central European avant-gardes : exchange and transformation, 1910-1930. Edited by Péter Nádas - Timothy O. Benson - Monika Krol. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003. 447 s. ISBN 0262025221. info
 • Between worlds : a sourcebook of Central European avant-gardes, 1910-1930. Edited by Timothy O. Benson - Éva Forgács. 1st MIT Press ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. 735 s. ISBN 0262025302. info
 • SRP, Karel. Karel Teige. 1. vyd. Praha: Torst, 2001. 164 s. ISBN 80-7215-152-5. info
 • MANSBACH, Steven A. Modern art in Eastern Europe : from the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xvi, 384 s. ISBN 0-521-45085-3. info
 • Český surrealismus :1929-1953. Edited by Lenka Bydžovská - Karel Srp. 1. vyd. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1996. 485 s. ISBN 80-7010-047-8. info
 • ANDĚL, Jaroslav a Alena ADLEROVÁ. Umění pro všechny smysly : meziválečná avantgarda v Československu. Vyd. 1. Praha: Národní galerie v Praze, 1993. 239 s. ISBN 8070350563. info
 • ANDĚL, Jaroslav. Czech modernism, 1900-1945. 1st ed. Houston: Museum of Fine Arts, 1989. 263 s. ISBN 0821217631. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Esej a písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2318