ESA109 Latina pro estetiku II.

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 U33
Předpoklady
ESA108 Latina I.
ESA108
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět je určen především posluchačům oborů ES a EKS.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latinská gramatika a slovní zásoba v rozsahu 12. - 23. lekce probírané učebnice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - pasivního překladu jednoduchých textů se slovníkem - orientace v základních gramatických latinských jevech - základní orientace ve vybraných textech (v českém překladu)
Osnova
  • Adjektiva 3. deklinace Osobní zájmena. Pasivní tvary prézentního kmene všech konjugací. Akusativ a nominativ s infinitivem Číslovky. Substantiva 4. a 5. deklinace. Konjunktiv prézenta. Stupňování adjektiv.
Literatura
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  • ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro gymnázia. Illustrated by Karel Vodák. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 478 s. ISBN 800425716X. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vhodný pro všechny oboru MU !.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.