ESAMDP Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Splněné povinné kursy studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Informace a metodika k tvorbě závěrečné práce.
Výstupy z učení
Prokázání odborných znalostí a akademických dovedností včetně soft-skills k rozvržení a napsání vědecké práce humanitního zaměření.
Osnova
  • 1. Info k záverečné práci. 2. Cíle a metody. 3. Literatura k závěrečné práci. 4. Ukázky vzorových textů. 5. Tvorba anotace. 6. Tvorba strukturované osnovy. 7. Hodnocení fragmentů textů.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Četba, argumentace a diskuse nad danými či relevantními tématy/okrury.
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení požadovaných úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: předložení vlastní oborové práce vypracované bez závažných nedostatků
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konsultativně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.