ESB031 Teorie populární kultury

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krajtl (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Rozvrh
Po 15:00–16:35 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: představit historii zkoumání popkultury; objasnit základní pojmy; seznámit s teoreticko-metodologickými přístupy k výzkumu popkultury; uvést klíčové osobnosti; porozumět vlivu proměn chápání kultury ve 20. století na předmět estetiky.
Osnova
 • Základní pojmy: kultura, masová kultura, popkultura.
 • Popkulturní dichotomie.
 • Popkultura a kýč.
 • Frankfurtská škola a kulturní průmysl.
 • Teorie hegemonie a ideologie.
 • Strukturalismus a sémiologie.
 • Feministická kritika popkultury.
 • Popkultura v časech postmoderny.
 • Simulace a simulakra.
 • Nová média, virtualita a kyberkultura.
Literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. 1. vyd. Praha: Svoboda,. 417 s. ISBN 30-205-0472-9. info
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Translated by Klára Cabalková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 210 s. ISBN 8020010130. info
 • STRINATI, Dominic. An introduction to studying popular culture. 1st pub. London: Routledge, 2000. xvi, 288. ISBN 0415157676. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • STRINATI, Dominic. An introduction to theories of popular culture. London: Routledge, 1995. xviii, 301. ISBN 0415124700. info
 • FISKE, John. Reading the popular. 2nd imp. London: Routledge, 1990. xi, 228. ISBN 041507875X. info
 • FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, 1989. xi, 206. ISBN 0415078768. info
Metody hodnocení
Výuka má podobu přednášek a diskusí v hodině. Závěrečné hodnocení (kolokvium) probíhá formou písemného testu, k němuž se přičítají výsledky z dobrovolných domácích úkolů.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2008/ESB031/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.