ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.22
Předpoklady
Znalost termínů alegorie, pop kultura, docházka 75 procent
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Jiné omezení: posluchači estetiky Bc., kteří začali své studium před více než čtyřmi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si nesmí předmět zapsat
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz chce propojit tradiční (především z antiky a středověku vycházející) alegorie se současnými díly populární kultury. V teoretické části vyučující explikují základní pojmy alegorie a popkultury a tyto pak demostrují na konkrétních popkulturních dílech, v závěru kurzu pak studenti ve skupinách vystoupí s vlastními prezentacemi na vybrané a vyučujícími schválené téma, v nichž předvedou svoji schopnost alegorické interpretace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat pojmy alegorie a popkultura - na vybraných dílech demonstrovat jejich spojení - vytvořit s kolegy krátkou prezentaci vybraného uměleckého díla
Osnova
 • Úvodní informace o kurzu Zvířecí alegorie I. Zvířecí alegorie II. Vlastnosti, ctnosti a neřesti I. Vlastnosti, ctnosti a neřesti II. Alegorie světa I. Alegorie světa II. Alegorie světa III. Samostudium, příprava prezentace Prezentace projektů I. Prezentace projektů II.
Literatura
 • Estetika na přelomu milénia : vybrané problémy současné estetiky. Translated by Pavel Zahrádka. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2010. 486 s. ISBN 9788087474112. info
 • DAVYS, Tim a Patrik NORRMAN. Amberville. [Stockholm]: Albert Bonniers förlag, 2007. 378 s. ISBN 9789100116088. info
 • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
 • TOLKIEN, J. R. R. Netvoři a kritikové a jiné eseje. Translated by Jan Čermák. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Argo, 2006. 266 s. ISBN 8072037889. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • Interpretation and allegoryantiquity to the modern period. Edited by Jon Whitman. Boston: Brill, 2000. xv, 513 p. ISBN 9004110399. info
 • KARAFIÁT, Jan. Broučci. Illustrated by Ondřej Sekora. 8. vyd. Vizovice: Lípa - A.J. Rychlík, 1998. 95 s. ISBN 802850252. info
 • SPIEGELMAN, Art. Maus : a survivor's tale. Edited by Art Spiegelman. New York: Pantheon Books, 1997. 295 s. ISBN 0679406417. info
 • O umění básnickém a dramatickém :antologie. Edited by Květa Sgallová - Jiří Kroupa, Translated by Eva Kamínková. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. 287 s. ISBN 80-85917-31-9. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Do světa na zkušenou, čili, O cestách tam a zase zpátky :malá rukověť k trilogii J.R.R. Tolkiena Hobit - Pán prstenů - Silmarillion. Praha: Doporučená četba, 1990. ISBN 80-7111-000-0. info
 • MATHAUSER, Zdeněk. Metodologické meditace, aneb, Tajemství symbolu. 1. vyd. Brno: Blok, 1989. 248 s. ISBN 80-7029-002-1. info
Výukové metody
textová analýza, přednášky, projekce, projektová výuka
Metody hodnocení
Předmět má dva výstupy: 1)Projekt má formu prezentace (pdf, powerpoint, prezi apod.) ve dvojici v rozsahu 15 minut s následující strukturou: Představení díla nebo vybraného tématu Argumentace: proč se jedná o alegorické dílo Příklady, ukázky alegorických motivů v daném díle/tématu Závěrečné shrnutí (max. 50 bodů) 2) Písemný test z probrané látky a zadané literatury(max. 50 bodů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vhodný pro všechny oboru MU !.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ESB158