ETMA102 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání hotové magisterské diplomové práce. Přijetí dokončené práce stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Výstupy z učení
Výstupem je odevzdání diplomové práce v řádném termínu. Student musí vložit práci do Informačního systému Masarykovy univerzity a také musí odevzdat práci v tištěné verzi.
Osnova
 • Odevzdání hotové magisterské diplomové práce. Přijetí dokončené práce stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015. Edited by Jan Blahůšek - Markéta Lukešová. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. 219 s. ISBN 9788087261699. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ETMA102