ETMA120 Slovaks

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 8:00–9:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The cours presents history and culture of Slovaks. This ethnic is very near to the development of the Czech space – there are connects in ethnogenesis, culture, social development and therefore political development leading to establish the common state Czechs and Slovaks.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to describe the process of ethnogenesis of the Slovak nation, the basic facts of Slovak folk culture, and the development of Slovak ethnology.
Syllabus
 • Ethnogenesis of the Slovaks and their transformation into a modern nation.
 • Slovaks abroad.
 • Ethnic composition of present-day Slovakia and its problems.
 • Historiography of Slovak ethnography (Enlightenment, national revival).
 • Development of Slovak ethnology as a scientific discipline (20th century).
 • Contemporary Slovak ethnology and anthropology.
Literature
 • • Viera Urbancová: Počiatky slovenskej etnografie. Bratislava 1970.
 • • Rudolf Bednárik: Duchovná a hmotná kultúra slovenského ľudu. Slovenská vlastiveda 2. Turč. Sv. Martin 1943.
 • • Jiří Horák: Národopis československý. Přehledný nástin. In: Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305-472.
 • • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I, II. Bratislava 1995 (red. Ján Botík a Peter Slavkovský).
 • • Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha 1896. (Dušan Jurkovič, Pavel Socháň).
 • • Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1992 (vědec. red. Soňa Kovačevičová
 • • Viera Urbancová: Slovenská etnografia v 19. storočí. Vývoj názorov na slovenský ľud. Martin 1987.
 • • Die ősterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. V. Ungarn. Wien 1898 (Adolf Pechány, Pavel Sochány Samuel Czambel).
 • • Zuzana Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regionov Slovenska. Bratislava 2005
 • • Československá vlastivěda, řada II. Národopis. Praha 1936 (Karel Chotek, Drahomíra Stránská).
 • ONDREJKA, Kliment. Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Mapa Slovakia, 2003. 280 s. ISBN 8080670021. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
final test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/ETMA120