FJ2B036 Využití počítačů ve francouzské filologii

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA006 Jazykový seminář II || FJPR004 Překladatelský seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se zaměří na základní představení a seznámení studentů s použitím informačních technologií v oblasti filologie a zvláště pak na počítačové zpracování textů v lingvistice a literatuře se zaměřením na francouzštinu.
Výstupy z učení
- Vytvořit korpusový projekt - Přeložit text v CAT nástroji
Osnova
  • Kurz je rozdělen na dvě části: první část bude teoretická uvede do problematiky francouzské počítačového názvosloví a seznámí s některými vybranými teoretickými pasážemi korpusové lingvistiky a s ní souvisejících problémů. Druhá část, praktická, podá přehled některých dostupných programů a nástrojů a bude se věnovat práci se samotným textovým korpusem (Frantext, Český národní korpus) – student si podle svého zájmu zvolí vlastní projekt - buď lingvistický nebo literární - a provede výzkum nad daným souborem textů. Důraz bude kladen především na samostatný přístup a interpretaci dosažených výsledků studentem.
Literatura
  • Korpusová lingvistika : stav a modelové přístupy. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 358 s. ISBN 8071068616. info
  • ŠULC, Michal. Korpusová lingvistika : první vstup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 8071848476. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na elektronických jazykových korpusech z různých typů textů a jazykových registrů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (korpusech). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním korpusem.
Metody hodnocení
Zápočet - na základě samostatného přístupu a interpretace dosažených výsledků studentem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ2B036