FJIIB975 Vyprávění v 19. století mezi fikcí a historií

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studenti musí absolvovat kurzy FJ1A012 Úvod do dějin a kultury Francie II a FJIA016 Jazykový seminář IV nebo ekvivalentní kurzy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Přednostně pro studenty anglistiky a studenty s výbornou úrovní AJ
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má představit specifický aspekt francouzské literatury a kultury 19. století, kterým je rozmach zájmu o historii a minulost. Kurz se bude věnovat jak literární teorii (pojmům fikčního a historického narativu, jejich rozdílům a aspektům jejich analýzy), tak literárně historickým otázkám. V rámci jednotlivých hodin budou probrány nejdůležitější přístupy a druhy fikčně-historické prózy i historiografie 19. století. Kurz bude rozdělen do tří částí (úvodní přednášky – historická próza a její podoby – historiografie a její vývoj) a bude kombinovat formu přednášek s analýzou konkrétních textů.
Výstupy z učení
Studenti by si po absolvování kurzu měli jednak rozšířit znalosti v oblasti literární vědy (především v otázce statusu fikce), jednak v oblasti dějin a kultury Francie 19. století. Kurz lze rovněž využít jako doplňkovou přípravu pro některé okruhy ze Závěrečné zkoušky magisterské.
Osnova
 • 1. Úvodní teoretická hodina, fikční a historický narativ a různé pohledy na něj (Formalismus, Pražská škola a pojem estetické funkce, Mimetické teorie fikce, Teorie fikčních světů) 2. „Naše století je století historie“ (Gabriel Monod). Předpoklady rozvoje zájmu o historii v 19. století. Francouzská revoluce a její dědictví, Romantismus a nové pojetí národa, Rozvoj humanitních věd 3. Počátky historického románu a nové inspirace francouzské literatury. Madame de Staël a Chateaubriand. Zahraniční vlivy: Walter Scott a jeho recepce, Fenimore J. Cooper. 4. Victor Hugo a jeho projekt historického románu. Notre-Dame de Paris, L’Homme qui rit 5. Balzac a historický román. Lidská komedie a reakce na Waltera Scotta 6. Roman-feuilleton : historie v populárním a dobrodružném románu. Alexandre Dumas, Paul Féval. Alexandre Dumas: Tři mušketýři, Královna Margot 7. Historie tváří v tvář současnosti. Revoluční romány a zpracování války ve Vendée – Victor Hugo: Quatrevingt-treize, Honoré de Balzac: Les Chouans, Etienne Arago: Les Bleus et les Blancs, Barbey d’Aurevilly: L‘Ensocelée 8. Paměti na pomezí fikce a historie. Chateaubriandovy Paměti ze záhrobí. 9. Vznik vědecké historiografie a její úkoly. První generace historiků – Guizot a filosofická škola, Augustin Thierry a vyprávěcí historie 10. Jules Michelet a jeho Dějiny Francie na pomezí historické vědy a „lyrické epopeje“. 11. Pozitivismus a cesta k moderní historiografii. Hipollite Taine. Historiografie III. Republiky. Ernest Lavisse a „roman national“ 12. Závěrečná hodina
Literatura
 • Claudie Bernard : Le Chouan romanesque: Balzac, Barbey d’Aurevilly, Hugo. Paris, Presses universitaires de France, 1989.
 • Christian Delacroix - François Dosse - Patrick Garcia, Les courants historiques en France, 19e – 20e siècles, Paris, Éditions Armand Colin, 2005.
 • Victor Hugo : Notre-Dame de Paris. Paris, Éditions Flammarion, coll. « GF », 2009.
 • Colette Becker – Jean-Louis Cabanès : Le Roman au XIXe siècle. L’explosion du genre. Paris, éditions Bréal, coll. « Amphi Lettres », 2014.
 • Claudie Bernard : Le Passé recomposé. Le roman historique français du dix-neuvième siècle. Paris, éditions Hachette, 1996.
 • Hayden White, Metahistory, The historical imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore/London, The Johns Hopkins university press, 1973.
 • Jules Michelet : L’Histoire de France, choix de textes présentés par Paule Petitier, Paris, Éditions Flammarion, coll. « Champs classiques », 2008.
 • Mona Ozouf : Co prozrazuje román: Devatenácté století mezi starým režimem a revolucí. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
 • François René de Chateaubriand : Mémoires d’Outre-tombe: anthologie. Paris, Librairie générale francaise, 2000.
 • André Lagarde – Laurent Michard : Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond, 2008.
 • Honoré de Balzac : Les Chouans. Paris, Gallimard, 2004.
 • Lubomír Doležel : Fikce a historie v období postmoderny. Praha, Academia, 2008.
 • Bohumil Fořt : Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno, Host, 2005.
 • Etienne Arago : Les Bleus et les Blancs. Paris, Éditions E. Dentu, 1862 (dostupné na http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300243237)
 • Jules Barbey d’Aurevilly : L’Ensorcelée. Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
 • Aude Déruelle – Jean-Marie Roulin (dir.) : Les Romans de la Révolution, 1790-1912. Paris : Armand Colin « Recherches », 2014.
 • Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy. Olomouc : Votobia, 1997.
Výukové metody
Přednášky, příprava textů a jejich společná četba a komentář na hodině
Metody hodnocení
- Aktivní účast na hodinách (příprava a komentář textů) - Závěrečný test: písemný komentář vybraného textu na základě znalostí získaných během semestru
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJIIB975