HIA106 Souhrnná zkouška ze středověkých dějin

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIA105 Úvod do středov. dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Souhrnná zkouška má ústní formu. Po jejím absolvování jsou studenti schopni: - vyložit s porozuměním základní aspekty historického vývoje v Evropě
- rozumět specifikům českého vývoje ve středověku.
Osnova
 • 1. Prameny a literatura ke středověkým dějinám
 • 2. České dějiny v době středověku
 • 3. Dějiny západní Evropy ve středověku
 • 4. Dějiny východní Evropy ve středověku
Literatura
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2., v tomto souboru vyd. Praha: Academia, 2002. 599 s. ISBN 8020009760. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • SEIBT, Ferdinand. Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. 421 s. ISBN 8020407839. info
 • MEZNÍK, Jaroslav. Lucemburská Morava 1310-1423. 1.vyd. Praha: Lidové noviny, 1999. 562 s. ISBN 80-7106-363-0. info
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy :mezi Byzancí a Římem. Translated by Petr Slunéčko. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 525 s. ISBN 80-7260-005-2. info
 • TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců :vstup Čechů do dějin (530-935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 658 s. ISBN 80-7106-138-7. info
 • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 550 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., Ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 420 s. ISBN 8071840726. info
 • VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 1996. 340 s. ISBN 8070211695. info
 • HOFFMANN, František. České město ve středověku. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s. ISBN 80-7038-182-5. info
 • AVENARIUS, Alexander, Růžena DOSTÁLOVÁ, Vladimír FIALA, Věra HROCHOVÁ, Milan LOOS, Oldřich TŮMA a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 529 stran. ISBN 8020004548. info
 • SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi : archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 8020400443. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1991. 231 s. ISBN 8085048175. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • ŘÍČAN, Rudolf a Amedeo MOLNÁR. 12 století církevních dějin. 2. revid. vyd. Praha: Kalich, 1989. 537 s. ISBN 8070170603. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Photo by Antonín Bláha. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1987. 557 s. : i. info
 • HAVLÍK, Lubomír E. Slovanské státní útvary raného středověku : politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. 250 s. info
 • ČORNEJ, Petr. Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. století. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 275 s. info
 • GUREVIČ, Aaron Ja. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Edited by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16. info
 • HROCHOVÁ, Věra a Miroslav HROCH. Křižáci v Levantě. Praha: Mladá fronta, 1975. info
 • MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. D. 1. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 435 s. : i. info
 • MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. D. 2. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 549 s. : i. info
 • BARTOŠ, F. M. České dějiny. D. 2. Část 8, Husitská revoluce. [D.] 2, Vláda bratrstev a její pád : 1426-1437. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 263 s. info
 • BARTOŠ, F. M. České dějiny. D. 2. Část 7, Husitská revoluce. [D.] 1, Doba Žižkova : 1415-1426. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 236 s. info
Výukové metody
Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny, případně na dílo hlavních představitelů odborného diskurzu, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Metody hodnocení
Souhrnná ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování 2 ze 4 uvedených kurzů středov. dějin + 1. výběr. kurzu ze středov. dějin. zkouška se skládá z části písemné a ústní, přičemž úspěšné složení části písemné je podmínkou pro postup k části ústní.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA106