HIA115 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Podmínkou pro ukončení bakalářského studia je absolvování celofakultně určených předmětů (filozofie a tělesné výchovy) a získání nejméně 95 kreditů pro studium dvouoborové diplomové, 85 kreditů pro studium dvouoborové nediplomové, 180 kreditů pro studium jednooborové.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Složení bakalářské zkoušky má ověřit základní znalosti dějin českých zemí, Československa a obecných dějin od raného středověku do současnosti, dále základní orientaci v dějepisectví a osvojení základů historické práce.
Osnova
  • Zkouška má prokázat faktografické znalosti, znalosti odborné literatury a základních metodologií oboru. Dále má prokázat schopnost studenta kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat a použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné diskusi.
Metody hodnocení
státní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou pro absolvování je přijetí písemné práce
Poznámka k periodicitě výuky: každý semestr.
Nutno absolvovat příslušný počet výběrových kursů. Zářijové termíny státní zkoušky nebudou vypisovány!!!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA115