HIAK114I Němčina

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/7. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 10. 14:00–16:40 B1.41, Pá 8. 11. 9:00–12:40 B1.41
Předpoklady
Pokročilá znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit posluchače s historickými pojmy, které se vyskytují při četbě odborné historické literatury běžné úrovně. Nejde zde o analýzu historických pramenů psaných v němčině (němčinu historické doby), ale o němčinu současnou. Rozbor textů doplňuje vyučující o výklad rozdílného pojetí německých termínů či o různé s historií spjaté konotace pojmů.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
  • Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, München 1960an
  • Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, München, 1958an
  • Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder, 1974an
  • Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens
  • Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
  • Brigitte Hamann (ed.), Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien 1988
Metody hodnocení
Typ výuky: semináře, jejichž účast je povinná. Absolvování semináře je podmínkou k připuštění k závěrečné ústní zkoušce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIAK114I