HIB0476 Historik a jeho sousedé

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 B2.52
Předpoklady
Schopnost samostatné práce s textem, znalost základních filosofických, sociologických, literárněvědných a lingvistických pojmů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se věnuje autorům, kteří nebyli profesionálními historiky, ale významně ovlivnili vývoj oboru. Jeho hlavním cílem je přivést studenty k přemýšlení o základech historické metody a jejích vztazích k metodám dalších humanitních věd.
Osnova
 • 1) Tomáš Garrigue Masaryk 2) Jan Patočka 3) Jan Mukařovský – Roman O. Jakobson 4) Jurij M. Lotman – Boris A. Uspenskij 5) Vladimír Macura 6) Claude Lévi-Strauss 7) Karl Mannheim 8) Erwin Panofsky 9) Umberto Eco
Literatura
  doporučená literatura
 • Posner, Roland – Robering, Klaus – Sebeok, Thomas A. (eds.): Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. Bd. I–IV. Berlin – New York 1997–2004
 • Dosse, François: History of Structuralism. Vol. I–II. Minneapolis 1997
 • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
 • Historická sociologie : teorie dlouhodobých vývojových procesů. Edited by Jiří Šubrt. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 9788073800611. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 8086429342. info
 • Handbuch der Kulturwissenschaften. Edited by Friedrich Jaeger - Jörn Rüsen. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2004. xiv, 551. ISBN 3476019594. info
 • Handbuch der Kulturwissenschaften. Edited by Friedrich Jaeger - Jürgen Straub. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2004. xiv, 694. ISBN 3476019586. info
 • Handbuch der Kulturwissenschaften. Edited by Friedrich Jaeger - Burkhard Liebsch. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2004. xiii, 538. ISBN 3476018814. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 8072940279. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 174 s. ISBN 8086055620. info
 • MAREK, Jaroslav. O historismu a dějepisectví. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 8020002847. info
Výukové metody
Analýza textů a diskuse nad nimi.
Metody hodnocení
Přednesení referátu o knize, již si student zvolí po konzultaci s přednášejícími, a jeho odevzdání v písemné podobě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.