HVK_25 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v bakalářském diplomovém semináři je: 1) Katedrou přijaté zadání tématu a jeho zápis v IS MU; 2) Jmenování vedoucího diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k referování o diplomových tématech jednotlivých studentů a k případnému nasměrování ohledně metodologie, relevantních pramenů či literatury.
Výstupy z učení
Student musí prokázat schopnost odborně diskutovat na předložené téma
Osnova
  • Osnova předemětu není stanovena.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
semináře s referáty
Metody hodnocení
Výuka se koná vždy v termínech dálkové výuky podle rozvrhu. Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je: 1) Přijaté zadání tématu diplomové práce, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce; 2) minimálně 80% přítomnost na seminářích; 3) aktivní účast v diskusích; 4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků); 4) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu zpracování diplomového úkolu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Požadavky na práci stanoví zvláštní předpis ÚHV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.