HV_39 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Doporučované ukončení: SZk. Jiná možná ukončení: SoZk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška má prokázat studentovu celkovou orientaci v oboru. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen ovládat disciplíny hudební vědy na požadované úrovni.
Osnova
  • Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Ústní zkoušce před komisí předchází samostatná příprava studenta v délce 30 minut.
Metody hodnocení
Součástí ústní zkoušky je obhajoba bakalářské práce.
Informace učitele
Podrobné požadavky ke zkoušce jsou k dispozici na sekretariátu Ústavu hudební vědy a na www stránkách ústavu. Notové ukázky jsou umístěny ve studijních materiálech tohoto předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Zkouška probíhá podle požadavků stanovených ústavem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_39