HV_803a Music History in Outline IIII A

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Slouka, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:00–11:40 N41, except Tue 5. 11.
Prerequisites (in Czech)
VH_01a Introduction to Musicology && VH_02a Proseminar I && VH_02b Proseminar II && VH_03b Music History II && VH_03a Music History I && VH_04 Elements of Music Theory &&(( VH_05 Harmony ) || ( VH_05a Harmony I. ))&& VH_08 Intonation && VH_09 Audial Analysis
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim is to introduce various stylistic tendencies and music of the Baroque period.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: 1) understand and explain the music of baroque era 2) define individual music streams in the baroque music 3) analyse baroque instrumental music 4) analyse baroque vocal-instrumental music 5) explicate texts from chosen baroque treatises
Syllabus
 • The lecture treats with chosen topics from the music history of the said period, dealing with them in broader cultural-historical and socio-scientific context. It will handle both the most significant music forms of vocal-instrumental and pure instrumental music and the important music centres of that time. Lectures by guest lecturers will also be part of this lecturesʼ cycle. Areas: Italy. France. Germany. Austria – the Emperor style. Czech lands
Literature
 • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Ročník XX, č. 3-4. Antológia - renesancia a barok. Bratislava, 1994. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba, 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Vyd. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. 242 s. ISBN 8021002816. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery : tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 8071853488. info
 • SEHNAL, Jiří and Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha, 1966. info
 • MARCELLO, Benedetto. Divadlo podle módy.Přel. Alena Hartmanová. Praha: Editio Supraphon, 1970. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vivaldiho Argippo. Pohled na rekonstrukci opery. (Vivaldis Argippo. A Reconstruction of the Opera). Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2008, vol. 40, No 4, p. 28-31. ISSN 0862-8505. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo) F. V. Míči. (Music-rhetorical Figures in the Congratulation Serenata Der glorreiche Nahmen Adami (The Famous Name of Adam) by F. V. Míča). In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Prešov: Súzvuk, 2006. p. 111-126, 15 pp. ISBN 80-89188-14-1. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Barokní zázrak v Českém Krumlově (Baroque Miracle in Český Krumlov). Opus musicum, Brno, 2000, vol. 32, No 6, p. 40-44. ISSN 00862-8505. info
 • ANTONICEK, Theophil and Elisabeth Theresia HILSCHER. Vivaldi. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1997. 168 s. ISBN 3201016772. info
 • Musikgeschichte Österreichs. Edited by Rudolf Flotzinger. 2., überarb. und stark erw. Wien: Böhlau-Verlag, 1995. 376 s. ISBN 3205984900. info
 • PEČMAN, Rudolf. Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla (Händel and Bach. The Novaday Conception of Their Work). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 245 pp. ISBN 80-210-0453-3. info
 • KALISTA, Zdeněk. České baroko : studie, texty, poznámky. V Praze: Evropský literární klub, 1941. info
Teaching methods
lectures with video and music examples
Assessment methods
written test consisting of 40 multiple-choice questions, minimum pass level 75 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Ukončení formou zkoušky je určeno jednooborovým studentům.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/HV_803a