IM002 Proseminář_umění interaktivních médií I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 N21
Předpoklady
Tento předmět nevyžaduje žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 7/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem tohoto kurzu je především získání praktických kompetencí v oblasti psaní akademických textů. Studenti budou uvedeni do problematiky psaní, editace a kritiky textů v souhlasu s nároky, normami a požadavky akademického prostředí. Součástí výuky bude práce s prameny a literaturou a seznámení s možnými metodologickými přístupy k nim. Důležitou součástí kurzu je četba tří povinných textů za semestr.
Osnova
 • Proseminář bude rozdělen do dvou seminárních skupin A+B:
 • 1. A+B Cíl prosemináře – organizace semestru – zadání všech klíčových textů.
 • 2. A Architektura práce (předmět – metoda – cíl výzkumu, zdroje).
 • 3. B Architektura práce (předmět – metoda – cíl výzkumu, zdroje).
 • 4. A Rozprava – Benjamin: Umělecké dílo ve věku... (rešerše).
 • 5. B Rozprava – Benjamin: Umělecké dílo ve věku... (rešerše).
 • 6. A Ad fontes – co jsou relevantní zdroje - proč Wikipedie nestačí. Průvodce po zdrojích (knihovny, e-zdroje atd.).
 • 7. B Ad fontes – co jsou relevantní zdroje - proč Wikipedie nestačí. Průvodce po zdrojích (knihovny, e-zdroje atd.).
 • 8. A Rozprava – Eco: Poetika otevřeného um. díla (rešerše).
 • 9. B Rozprava – Eco: Poetika otevřeného um. díla (rešerše).
 • 10. A Co s přečteným textem? Práce s informacemi – od vědění k myšlení a zpět. Ekonomie studentova času – jak si ulehčit práci.
 • 11. B Co s přečteným textem? Práce s informacemi – od vědění k myšlení a zpět. Ekonomie studentova času – jak si ulehčit práci.
 • 12. A+B Higgins – Intermedia (rozprava)
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Četba a interpretace základních textů oboru. Získání základních dovedností akademického psaní: résumé, zásady kritického myšlení, argumentace.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutné:

a) vždy k začátku konání konkrétního prosemináře odevzdávat do odevzdávárny předmětu v ISu résumé klíčových textů v rozsahu cca 1800 znaků. Celkem je nutné odevzdat résumé 3 textů. V daném semináři bude nad těmito texty probíhat společná diskuse. Je dána tolerance jednoho pozdě odevzdaného résumé.
b) Splnit podmínky docházky (75%).
c) K 15. 1. odevzdat do odevzdávárny v ISu téma s anotací a literaturou proseminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/IM002