ISKM08 Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. David Lacko (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
ISKM04 Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie
Prerekvizitou předmětu je úspěšně absolvovaný předmět ISKM04 Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má dva stěžejní cíle z hlediska studenta:
- získat relevantní kompetence v metodologii výzkumné práce oboru;
- napsat a obhájit projekt diplomové práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen zvládnout všechny klíčové fáze metodologie diplomové práce;
- znát všechny důležité aspekty diplomové práce;
- schopen napsat a obhájit projekt diplomové práce
Osnova
  • 1. Struktura projektu diplomové práce;
  • 2. Základní podmínky psaní diplomové práce;
  • 3. Kvantitativní metodologie;
  • 4. Kvalitativní metodologie;
  • 5. Prezentace a obhajoba projektu diplomové práce
Výukové metody
Přednáška, aktivizační výukové činnosti, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
Komisionální hodnocení individuálních projektů diplomové práce;
Docházka;
Aktivní práce ve výuce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ISKM08