ISKM21 Dlouhodobá zahraniční stáž

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
30 - 40 hodin týdně. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předložení certifikátu o jazykové úrovni B2 nebo absolvování 1 semestru angličtiny nebo jazyka státu cílové stáže v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu (http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/pozadavky-na-znalost-cizich-jazyku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student dlouhodobou pracovní stáží nabude pracovní, jazykové znalosti a dovednosti v oboru Informačních studií a knihovnictví. Dlouhodobou zahraniční stáží se rozumí odborná stáž na zahraničním oborovém pracovišti o délce 2 - 6 měsíců. Cílem je zvýšení možností uplatnitelnosti absolventů ISK na trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
užívat terminologii v oblasti Informačních studií a knihovnictví v cizím jazyce;
pracovat v mezinárodním kolektivu;
orientovat se v mezinárodním kontextu Informačních studiích a knihovnictví.
Osnova
  • Student, koordinátor na katedře, garant předmětu a zahraniční supervizor pracující v organizaci společně připraví Learning Agreement for Traineeship. Student si dále vytvoří v systému ISOIS přihlášku, ke které připojí motivační dopis v Čj, třístranně potvrzený Learning Agreement for Traineeship a odbornou referenci akademického pracovníka. Výběrové řízení se koná dle pravidel stanovených CZS (https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze) a KISK. Doporučeno je využít programu Erasmus+, případně dalších programů na podporu studentských stáží. KISK nabízí prozatím pracovní stáž v Slovinsku nebo dle individuální domluvy studenta.
Literatura
  • Individuální dle Learning Agreement každého studenta.
Výukové metody
Zahraniční stáž
Metody hodnocení
Průběžná a závěrečná evaluační zpráva ze stáže psaná přiděleným zahraničním supervizorem/mentorem. Vzor zprávy je umístěn na stránkách Centra zahraniční spolupráce. Report se dokládá na CZS do 14 dnů od návratu ze stáže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 2 - 6 měsíční pracovní pobyt v zahraniční.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.