ISKM53 Leadership

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Petr Pouchlý (přednášející)
Mgr. Tomáš Štefek (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 B2.34
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Žádné povinné. Předchozí zkušenost na (studentském) projektu v pozici vedoucího je výhoda.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Co chci, aby se studenti naučili? - pochopili základy jak pracovat s týmem, který by měli vést (být jeho součástí) - jaké vlastnosti v sobě zlepšovat, pokud se chtějí stát dobrým lídrem (šéfem) - rozuměli rozdílu mezi řízením lidí a vedení lidí - seznámili se z tvrdými metodami řízení projektů a jejich návazností práci v týmu - rozpoznali rozdílné typologie osobností pro práci v týmu - položili základy své budoucí profesní kariéře na vůdcovské pozici
Osnova
  • Kdo jsem já 1. Osobnost lídra - význam vedení pro tým/skupinu - rozdíl mezi manažerem a lídrem - vedení/řízení lidí - volní vlastnosti a předpoklady 2. Není šéf jako šéf - česká praxe v řízení lidí - řídící styly (benefity/úskalí) - osobnosti a jejich práce Kdo je můj tým 3. Metodologie osobnosti - význam sociologie a psychologie pro stavbu týmu - osobnostní testy psychologie osobnosti (MBTI, Bochumský, Belbin, Enneagram) - sestavování týmu 4. Výběr do týmu - rectruitment vs. assessment - talent management - gender / expat otázky Jaký je smysl 5. Životní cyklus člena týmu - začněte s Proč? - motivace a její význam v řízení - kompetenční model a rozvoj jedince 6. Motivace v týmu - týmové vs. individuální motivace - teambuilding/teamspirit - KPI a zařazení týmu v rámci organizace 7. Zpětná vazba - význam a důležitost ZV - aktivní naslouchání - techniky vedení a vyhodnocení Aplikace v praxi 8. Komunikace - interní/externí komunikace a její pravidla - způsoby distribuce informací v organizaci - jak pracovat, nikoliv jen “komunikovat” 9. Krizové řízení - definice a příčiny - metody aplikace - dopady na tým/organizaci 10. Korporátní prostředí - pravidla moštárny - lokální vs. globální korporace - vězňovo dilemma mezi týmem a nadřízenými 11. Jak přežít v pozici lídra - mezilidské vztahy - bossing vs. mobbing - finance, prestiž, kariérní žebříček 12. Tým bez šéfa - agilní metodiky organizace práce (HCD, Scrum) - benefity a úskalí - uplatnění v praxi 13. Já, lídr - life/work ballance - získávání zkušeností a jejich zhodnocení - psychická odolnost
Literatura
    doporučená literatura
  • GRIFFIN, Ricky W. a Gregory MOORHEAD. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. 11. vyd. Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1133626695.
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Letošní semestr je pilotní nejen pro předmět, ale také pro celou koncepci Designu služeb. V tuto chvíli nemám předmět připravený pro distanční studenty. Studium je výrazně praktické a jeho výstupem je zkušenost pro studenty, nikoliv jen doporučení literatury.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKM53