KA1_18 Interdisciplinární workshop Příprava odborného časopisu

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Karafiát (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 3. 9:10–17:25 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Workshop bude zaměřen na různé aspekty přípravy odborného časopisu, práci redaktora, typografii, předtiskovou úpravu apod.
Osnova
  • 21. března 2014
  • 9.10-12.00 - Teoretická část:
  • Úvodní přednáška o problematice odborných časopisů (definice odborného časopisu, situace v ČR, recenzované časopisy)
  • Příprava časopisu z pohledu redaktora (plánování obsahu, objednávání textů, příprava textu do sazby, korektury, spolupráce redaktora s grafikem)
  • Typografické zásady (přehled všech důležitých typografických pravidel)
  • 13.00-16.00 - Praktická část:
  • Redakční příprava kratšího odborného textu (ideálně část studie s poznámkami pod čarou)
  • 1. korektura vysázeného textu
Výukové metody
přednáška, workshop, diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast a závěrečná diskuse
Informace učitele
Kurz je součástí modulu Akademické psaní a editování odborných textů https://is.muni.cz/auth/predmety/sablony.pl?fakulta=1421;obdobi=5964;uzel=1032252;rek=a
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2014/KA1_18