KFDDP Doktorská práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
Priv.-Doz. Dr.phil. Stefan Schaffner, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zápočet je udělen za odevzdání dokončené doktorské práce a po jejím přijetí školitelem. Rozsah práce je závazně určen počtem znaků, který pro disertační práci činí 180 000. Práce musí být odevzdána v pevné vazbě ve dvou exemplářích. S odevzdáním doktorské práce se počítá v osmém semestru studia.
Úplný text disertační práce je třeba vložit do informačního systému MU, včetně českého a cizojazyčného resumé a klíčových slov (pravidla viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu).
Osnova
  • Odevzdání dokončené doktorské práce.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Individuální práce, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání dokončené doktorské práce a po jejím přijetí školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.