KFDK2 Kolokvium II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Priv.-Doz. Dr.phil. Stefan Schaffner, M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Důkladná znalost vybrané odborné literatury, která je zadána školitelem v souladu s odborným zaměřením doktoranda a tématem jeho disertační práce (v rozsahu cca 200 stran). Předpokladem ke složení kolokvia je zodpovězení tří otázek ze stanovených disciplín a schopnost diskutovat o zvolených odborných tématech.
Osnova
  • Samostatné studium vybrané odborné literatury zadané školitelem (v rozsahu cca 200 stran).
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně v souladu se specializací doktoranda
  • Literature is assigned on an individual basis based on the doctoral students’ scholarly specialization.
Výukové metody
Četba, interpretace, analýza textu, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium - zodpovězení tří otázek ze stanovených disciplín a schopnost diskutovat o zvolených odborných tématech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KFDK2