KJ1A054 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pešek (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomová práce Treball de fi de grau.
Výstupy z učení
Napsat a odevzdat bakalářskou diplomovou práci. Redactar i entregar el TFG.
Osnova
  • Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Studenti pracují s již publikovanými texty, musejí k nim ale přistupovat analyticky a kriticky, aby byli schopni formulovat vlastní komentáře, názory a závěry a vhodně citovat. Práce se píše v katalánském jazyce, dokládá schopnost studenta adekvátně pracovat s materiálem a vhodně, kultivovaně a bezchybně se vyjadřovat. La longitud estàndard d'un TFG és de 70.000 caràcters, incloses les notes a peu de pàgina, la portada, la taula de continguts i la bibliografia. L'alumnat treballa amb textos ja publicats, però els ha d'abordar de manera analítica i crítica per poder formular els seus propis comentaris, opinions i conclusions i citar adequadament. La tesina està redactada en llengua catalana i demostra la capacitat de l'estudiant per treballar adequadament el material i per expressar-se de manera adequada, culta i impecable.
Literatura
  • BADIA, Jordi, Núria BRUGAROLAS, Rafel TORNÉ a Xavier FARGAS. El llibre de la llengua Catalana : per a escriure correctament el catala. Tercera edició. Barcelona: Castellnou, 2004. 933 stran. ISBN 9788482873787. info
Výukové metody
čtení a písemná práce lectura i redacció
Metody hodnocení
Odevzdání práce. Entrega del TFG.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KJ1A054