KRBcC06 Četba Platóna

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento předmět není vyučován standardní formou, nýbrž formou konzultací, při nichž student řeší s vyučujícím své konkrétní dotazy nad vybraným úsekem textu, který je studentovi zadán k samostatnému překladu. Na konci kurzu studenti důstojně překládají a interpretují Platónův dialog Faidón.
Osnova
  • Platónův Faidón.
Výukové metody
Konzultace založené na samostatné četbě.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet (student musí prokázat schopnost správné interpretace a překladu na vybraném úryvku).
Informace učitele
Předmět je vyučován každý semestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.