KSCB065 Social Problems in Contemporary China

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Supervisor
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Tue 17:30–19:05 B2.13
Prerequisites (in Czech)
Nezbytná je alespoň dobrá pasivní znalost anglického jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Čínská společnost čelí na počátku 21. století celé řadě výzev a problému, které jsou kombinací čínského socialismu, tradic a zvyků a rychlého ekonomického rozvoje. Kurz se zaměří na škálu nejpalčivější sociálních problémů čínské populace. Cílem kurzu je představení odvrácené strany ekonomického pokroku Čínské lidové republiky • Současná čínská společnost a její fragmentace • Ilegální problémy a celospolečenské problémy Číny • Postoj Komunistické strany Číny
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvodní hodina a. Základní reálie Číny b. Regionální rozdíly provincí a měst 2. Prostituce a. Dějiny b. Současnost 3. Zločin a korupce a. Triády a organizovaný zločin b. Prodej orgánů c. Korupce státních úředníků 4. Made in China a. Migrující pracovníci b. Jak se žije v továrně světa c. Prázdný venkov 5. Menšiny v ČLR a. Postavení b. Zákony a diskriminace c. náboženství 6. Populace a. Přelidnění a stárnutí populace b. Diskriminace žen c. Politika jednoho dítěte a její dúsledky 7. Čínská elita a. Vyvolení (80 mil střední vrstva) b. Regionální c. výběr nových členů strany d. urbanizace 8. Sociální nepokoje a. Cenzura b. Disidenti c. Lidská práva 9. Vzdělání a. Jazyková politika b. Přístup ke vzdělání – soukromé a státní školy c. National College Entrance Exam 10. Znečištění životního prostředí a přístup ke zdravotní péči a. Přesidlování b. Ovzduší, voda, chemické látky atd. 11. Film 12. Závěrečná hodina
Assessment methods (in Czech)
Test tzv. „multiple-choice“, v elektronické formě
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/KSCB065

Go to top | Current date and time: 18/12/2018 12:07, Week 51 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System