KSCB077 Křesťanství v Číně a na Taiwanu: prolínání identit

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.43
Předpoklady
KSCA001 Úvod do studia Číny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohto kurzu študenti získajú základné povedomie o vývoji kresťanských misií v Číne a na Taiwane. Kresťanstvo bolo v Číne vždy vnímané ako cudzie náboženstvo, a práve preto kresťania čelili mnohým úskaliam a problémom pri snahe prepojiť ich náboženskú identitu (často vnímanú ako cudziu) a lokálnu čínsku identitu. Študenti počas kurzu zistia, ako sa misionári snažili zatraktívniť kresťanstvo čínskemu obyvateľstvu, aké konkrétne stratégie využívali, ako sa prelínali a menili ich vlastné identity. Taktiež pochopia aká je situácia kresťanstva v dnešnej Číne a na Taiwane, ako rôzne kresťanské skupiny čelia socializmu v ČĽR, alebo čo to znamená tzv. sinizácia kresťanstva.
Osnova
 • 1) Úvodná hodina: kresťanstvo v Číne vs čínske kresťanstvo
 • 2) Prvotné misie; jezuiti v Číne: snaha o prepojenie identít, akomodácia, spor o rity
 • 3) Kolonializmus; Ópiové vojny: európska identita, sociálny darvinizmus
 • 4) Povstanie Taipingov; Boxerské povstanie
 • 5) Čínska republika: kresťanstvo ako inšpiračný zdroj zmien
 • 6) Čínska ľudová republika: kresťanstvo vs komunizmus
 • 7) Kresťanstvo v súčasnej ČĽR: novodobý vývoj kresťanstva, kresťanské hnutia, sinizácia kresťanstva
 • 8) Kresťanstvo v súčasnej ČĽR: legislatíva a právne dokumenty ČĽR o náboženstve
 • 9) Taiwan: prvotné misie, kresťanstvo v dobe japonského kolonializmu
 • 10) Taiwan: kresťanstvo za vlády KMT
 • 11) Taiwan: kresťanské identity dnes
 • 12) Záverečná hodina
Literatura
 • BAYS, Daniel H. A new history of Christianity in China. 1st pub. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. x, 241. ISBN 9781405159555. info
 • GOSSAERT, Vincent a David A. PALMER. The religious question in modern China. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xi, 464. ISBN 9780226304168. info
 • TIEDEMANN. Handbook of Christianity in China: Volume Two: 1800 to the Present. Leiden Boston: Brill, 2010. info
 • CLART, Philip a Brewer JONES. Religion in Modern Taiwan: Tradition and Innovation in a Changing Society. : University of Hawaii Press, 2003. info
 • SPENCE, Jonathan D. God's Chinese son : the Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan. 1st pub. as a Norton pbk. New York: W.W. Norton & Company, 1997. xxvii, 400. ISBN 9780393315561. info
 • RUBINSTEIN, Murray. The Protestant Community on Modern Taiwan: Mission, Seminary, and Church. Armonk London: M.E. Sharpe, 1991. info
 • GERNET, Jacques. China and the Christian impact : a conflict of cultures. Translated by Janet Lloyd. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. vi, 310. ISBN 0521266815. info
Výukové metody
Prednášky, diskusia v hodine, domáca príprava, prezentácia študentských prací
Metody hodnocení
Kurz je zakončený kolokviom. Požiadavky na kolokvium: (a) aktívna účasť na seminároch, (b) domáca príprava na základe vybranej literatúry, (c) prezentácia na zadané téma. Pri nesplnení niektorej z týchto podmienok môže vyučujúci povoliť alternatívne ukončenie predmetu – spracovanie seminárnej práce na vybranú tematiku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.