KSCB726 Politický a společenský systém ČLR - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 B2.43
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz doplňuje a dokresluje základní kurz Politický a společenský systém ČLR. Jeho obsahem je práce se sekundární literaturou, orientace v médiích a detailnější představení vybraných témat. Cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzu procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen
 • doplnit svůj obraz o ideologii KSČ na základě primárních zdrojů,
 • používat základní čínskou terminologii k tématu, diskutovat o vedení a
 • směrování KSČ, zpracovávat informace z pramenů a sekundární literatury
 • Osnova
  • 1. Blok – Co ohrožuje legitimitu KSČ? 2. Blok – „Od narození až dokud nás smrt nerozdělí“ – Výchova a selekce nových členů KSČ aneb jak se dostat na vrchol 3. Blok – Mají protesty v Číně smysl? 4. Blok – ČLR a konflikty – teritoriální a mezinárodní
  Literatura
   povinná literatura
  • Routledge handbook of the Chinese communist party. Edited by Willy Wo-Lap Lam. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xx, 421. ISBN 9781138684430. info
  • Politics in China : an introduction. Edited by William A. Joseph. New York: Oxford University Press, 2010. xvii, 437. ISBN 9780195335316. info
  Výukové metody
 • domácí příprava
 • Semináře, diskuse
 • Metody hodnocení
  Hodnocení: Možno max. získat 100 bodů 50% Závěrečná esej • Závěrečnou esej je možno konzultovat kdykoli během semestru. Eseje nahrané do odevzdávárny jsou finální. Nebudou vráceny k případnému přepracování. Deadline eseje je 16.6. do půlnoci. • Typ eseje: Argumentační esej: Tento typ eseje má silnou tezi, která představuje názor autora. Organizuje relevantní informace získané při výzkumu tak, aby logicky avšak ne selektivně podporovaly tento názor. • Hodnocena bude nejenom promyšlenost teze a faktografický obsah, ale i forma zpracování – čtivost textu, množství nastudované literatury, konzistence argumentace, kvalitně zpracované citace, je možné do eseje připojit zajímavosti – citáty či obrazový materiál • Rozsah: 7stran A4 plus bibliografie, Times New Roman, vel. 12. písma, vel. 10. odkazů pod čarou, řádkování 1,5, citační forma – stejný formát jako na BP a DP práce • Téma eseje: na základě jednotlivých přednáškových okruhů např. „Čína a občanská společnost – cenzura“. Nejde o vysvětlení mechanismu cenzury v Číně, to bude probráno na přednášce, ale o promyšlené téma eseje – „Jak KSČ kontroluje občanské nepokoje v Číně?“ Či „Jak by svobodný tisk ovlivnil Čínu?“ Další příklad: přednáškový okruh „Čína a občanská společnost – Lidská práva, jakým výzvám čelí aktivisté v Číně“, téma eseje – Umění jako nástroj politického vyjádření či role umělců v současné čínské společnosti“ 20% aktivita v hodinách • povoleny jsou dvě absence • nutno být na hodiny připraven (dohledat si materiály k tématům prezentací spolužáků), načíst povinnou četbu či shlédnout film a aktivně se zapojovat do diskuzí • výuka bude probíhat přes MS Teams, kamery během hodin mějte zapnuty 30% Průběžná prezentace ppt • Prezentace k tématu hodiny. Téma vysvětlíte plus samostatná sekce bude provázanost tématu a jeho souvislosti (ať už na občanskou společnost, zahraniční vztahy ČLR, upevňování moci atd.) 15-20+5min • Prezentaci vždy nahrajte pět kalendářních dní před svou prezentací do ISu Prezentaci Vám dopředu nebudu kontrolovat. Hodnotit se bude uchopení tématu a schopnost jej stručně a efektivně vysvětlit, forma a zřetelnost podání tématu během prezentace a schopnost dodržet časový limit
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KSCB726