KSCB801 Teorie a metody kvalitativního výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Pitrunová (cvičící)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:10–15:45 M24
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na prohloubení a specializaci metod kvalitativního výzkumu jako procesu zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat jejich kompletní obraz. Předmět se zaměřuje na problémy týkající se specifických problémů kvalitativního výzkumu v čínském prostředí. Předmět se zabývá řešením výzkumných projektů a praktickým nácvikem jednotlivých designů výzkumu. Jedním ze záměrů předmětu je naučit studenty postupy a metody, jimiž je možné rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu s ohledem na specifika čínského prostředí. Cílem je poukázat na možnosti a meze empirického výzkumu, se zaměřením na biografický a narativní výzkum, zakotvenou teorii a případovou studii.
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen aplikovat některou z metod sběru dat na počátku terénního výzkumu, získat pochopení studovaného jevu, získaná data analyzovat a interpretovat a vypracovat výzkumnou zprávu, která je syntézou zkušenosti a teorie.
Student bude rozumět specifikám kvalitativního výzkumu v čínském prostředí a samostatně jim přizpůsobovat design výzkumu.
Osnova
 • Základní tematické okruhy:
 • Etnografie, etnologie a kvalitativní výzkum
 • Výzkumný projekt, výzkumný problém, designy výzkumu
 • Zakotvená teorie
 • Oral history - biografický výzkum
 • Narativní výzkum
 • Případová studie
Literatura
 • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 4th ed. Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009. xiv, 219. ISBN 9781412960991. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
návrh výzkumu, aktivita na hodinách
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/KSCB801