LJSPFF2 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ilona Műllerová (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJSPFF2/02: Út 9:10–10:45 M21, N. Jašková
LJSPFF2/03: Út 15:50–17:25 KOM 410, I. Műllerová, P. Mutlová
LJSPFF2/04: Út 7:30–9:05 KOM 409, N. Jašková
LJSPFF2/07: Čt 9:10–10:45 zrusena M25, I. Műllerová
Předpoklady
LJSPFF Latina pro FF || NJII_68 latina pro němčináře || MED07 Latina MED I || LJSP1 Latina pro bohemisty a ...
Předpokladem účasti ve druhém semestru je splnění požadavků semestru prvního (případná domluva s vyučujícím je možná).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/190, pouze zareg.: 0/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/190
Mateřské obory/plány
předmět má 363 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • 1. Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • 2. Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • 3. Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • 4. Indikativ perfekta aktiva i pasiva.
 • 5. Infinitiv perfekta aktiva a pasiva.
 • 6. Ablativ absolutní.
 • 7. Opakování. TEST.
 • 8. Ostatní indikativy z perfektního kmene – plusquamperfektum a futurum II. akt. i pas.
 • 9. Vedlejší věty indikativní vyjadřující předčasnost.
 • 10. Participia futura a supinum.
 • 11. Infinitivy futura, přímé otázky.
 • 12. Opakování.
 • Závěrečný test.
Literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filologických oborů. Brno, 2003. 250 s. info
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJSPFF2!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (75%) a průběžná příprava gramatických cvičení a překladů jsou základními podmínkami pro složení zkoušky. Závěrečné hodnocení je určeno na základě znalostí základní normativní gramatiky, jež jsou testovány na překladu krátkého souvislého latinského textu s možností použití slovníku.
Informace učitele
V předmětu jsou používány studijní materiály, které jsou uveřejňovány v IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií, bohemistiky a slavistiky volí ukončení zkouškou.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.