LMDOR Odborný referát

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia přednese odborný referát týkající se tématu disertační práce, případně metod použitých při jejím zpracovávání. Téma, rozsah a způsob prezentace referátu jsou stanoveny na základě dohody mezi školitelem a doktorandem. Referát může být přednesen na vědeckých konferencích, sympoziích, specializovaných kolokviích, případně v rámci semináře studentů doktorského studia.
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text referátu. Výběr tématu i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Referát musí být přednesen před odborným publikem, případně na semináři studentů doktorského studia.
Literatura
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic.
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě přípravy a přednesení odborného referátu.
Informace učitele
Předmět lze zapisovat opakovaně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMDOR