LMD_DS3 Doktorský seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalosti primárních pramenů a jejich zpřístupnění a vývoj ediční praxe v 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Studenti budou mít přehled o způsobu práce svých kolegů i o šíři řešených témat; prohloubí své znalosti o pramenech a o jejich zpřístupnění; metody interpretace.
Osnova
  • Bloková výuka:
  • informace o řešených tématech;
  • nauka o pramenech II;
  • ediční práce I: text, poznámkový aparát, komentář (historické přístupy, moderní textová kritika).
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Přednáška a seminář, prezentace doktorských projektů, výměna pracovních a badatelských zkušeností mezi účastníky semináře, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LMD_DS3