LMKB403 Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška seznámí studenty se základními kategoriemi, tematickými okruhy a s určujícími vývojovými etapami výtvarného umění 20. století. Výběr témat je metodologicky určen aktuálními otázkami provozu výtvarného umění, současným teoretickým diskursem i zaměřením studijního oboru. Po absolvování přednášky bude student schopen:
- orientace v základních směrech výtvarného umění 20. stol.
- interpretovat výtvarná díla vzhledem ke specifičnosti jednotlivých poetik
- porozumět vztahům výtvarného umění k širšímu kulturnímu kontextu
Osnova
 • - Pojem moderny – reakce na podněty impresionismu a nástupu moderny konce 19. století
 • - Pojem avantgardy – souvislosti mezi společenským děním a uměním v 1. pol. 20. století
 • - Česká reakce na světové umělecké proudy ve 20. století,
 • - Abstrakce, umělecké dílo jako koncept
 • - Mezi intuicí a konstrukcí – expresivní a racionální linie v umění 20. století
 • - Divák jako spolutvůrce – umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny
 • - Elektronická média v umění posledních desetiletí
 • - Postmoderna a prolínání oborů, interpretace, citace
 • - Úloha uměleckých skupin v umění 20. století
 • - Zprostředkování umění, muzea a galerie, mezinárodní přehlídky
Výukové metody
- přednáška
Metody hodnocení
- písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Pro posluchače oboru LMK a bohemistiky je povinně volitelný (kredity B), pro ostatní studenty volitelný (kredity C).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKB403