LgJ403 Biblická hebrejština III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 J22, Čt 13:00–13:50 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Část III seznamuje posluchače podrobněji se zvláštními vlastnostmi některých souhlásek ve slabice, zejména laryngál, a aplikuje tyto znalosti na pravidelnou flexi sloves s laryngálami. Dále prohlubuje výklad syntaxe hebrejštiny a prezentuje ji na četbě souvislejších textů. Pozornost bude take věnována zvláštním slovesným způsobům kohortativu a jussivu. Cílem tohoto kurzu je přivést studenty k samostatnější četbě biblického textu.
Výstupy z učení
After completing this course, the student will know: • state verbs • negative order • cohortative • jussive • verbal class hitpael • verbal class nifal (mediopasivum) • perfect and imperfect • pronominal suffixes of perfect • pronominal suffixes of imperfect
Osnova
  • Lekce budou rozděleny na gramatickou a literární část: • stavová slovesa • záporný rozkaz • kohortativ • jusiv • slovesná třída hitpael • slovesná Mediopasivum • prohloubeni perfekta a imperfekta • zájmenné přípony perfekta • zájmenné přípony imperfekta
Literatura
  • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7.
  • Pípal, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Skriptum Komenského bohoslovecké fakulty, Praha : ÚCN - Kalich, 1974.
  • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458.
  • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
  • Wilhelm Gesenius, Hebräische Grammatik, 28. Auflage (Neubearbeitung durch Emil Kautzsch), Vogel, Leipzig 1909:
  • Abraham Even-Shoshan. A New Concordance of the Bible (Jerusalem: Kiryat-Sefer), 1990. G. Pratico, M. Van Pelt. Basics of Biblical Hebrew (Grand Rapids: Zondervan), 2004.
  • Biblia Hebraica Stuttgartensia, ISBN 978-3-438-05218-6
Výukové metody
Součástí výuky bude vysvětlení pokročilé hebrejské gramatiky biblické hebrejštiny za pomocí biblických pasáží, čtení a vysvětlení jednotlivých pojmů a jejich zasazení do kontextu.V hodinách budou časté diskuze a skupinová práce s překlady.
Metody hodnocení
Příprava na hodiny (interpretace textů, krátké překlady, čtení materiálů), 60% docházka,prezentace na dohodnuté téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.