MEDWiki Studenti ÚKS píší Wikipedii

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G02
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B ) && ( SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ))
Předmět je přednostně určen studentům druhého a třetího ročníku bakalářského studia Ústavu klasických studií. Ostatní zájemci mohou požádat o souhlas se zápisem předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit zapsaným studentům praktické osvojování dovedností souvisejících se zpracováním odborné literatury a formulováním souvislého odborného textu.
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
kriticky zhodnotit kvalitu zpracování již existujících hesel na Wikipedii
provést bibliografickou rešerši (vytvořit soupis odborné literatury k danému tématu)
vytvořený soupis literatury utřídit
nastudovat a zpracovat odborný text
vytvořit/rozšířit vybrané heslo na Wikipedii
používat poznámkový aparát
Osnova
  • Požadavky na ukončení, editační zásady na Wikipedii, příklady hesel, návrhy hesel ke zpracování.
  • Bibliografická rešerše.
  • Diskuze nad rozpracovaným heslem.
  • Prezentace (dokončeného) hesla.
Literatura
    povinná literatura
  • Wikipedie: Průvodce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pr%C5%AFvodce
Výukové metody
Přednášky, diskuze, konzultace.
Účast na první hodině je povinná. Termíny setkání s povinnou účastí budou stanoveny po domluvě na začátku semestru. Podstatná zátěž studenta bude soustředěna mimo dobu pravidelné výuky.
Metody hodnocení
Zpracování celého hesla (případně jeho významné části) na české Wikipedii.
Aktivní účast na seminářích v předem stanovených termínech.
Průběžná aktivita během semestru.
Informace učitele
PŘEDMĚT BUDE REALIZOVÁN, POKUD SI PŘEDMĚT ZAPÍŠE ALESPOŇ 5 STUDENTŮ.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.