MKM11 Introduction to Critical Thinking

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Hošková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Marie Hradilová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 67/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives
At the end of the course the student will be able to:
 • effectively read scientific literature
 • know large number of methods and techniques that help in writing (not only) seminar and diploma theses
 • recognize ways to take notes and excerpts from literature
 • how to create an argumenative essay
 • Syllabus
  • 1. Welcome Module
   2. Introduction to Critical Thinking I
   3. Introduction to Critical Thinking II
   4. Methods and Techniques for Creative Critical Thinking
   5. Reading
   6. How to aruge I
   7. How to aruge II
   8. How to argue III
   9. Writing I
   10. Writing II
   11. Writing III
   12. Final Module
  Literature
  • ČERNÝ, Michal and Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty (Mind maps for students). 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 pp. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
  • BUZAN, Tony and Barry BUZAN. Myšlenkové mapy : probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Translated by Michal Kašpárek. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 210 s. ISBN 9788026500308. info
  • INCH, Edward S. and Barbara WARNICK. Critical thinking and communication : the use of reason in argument. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2010. xiv, 363. ISBN 9780205672936. info
  • PRICE, Geraldine and Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti : odemkněte svůj potenciál. Translated by Tereza Semotamová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 361 stran. ISBN 9788024725277. info
  • PAZDERNÍKOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu. Vedoucí dizertační práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, FF, ÚČLK, 2009. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • DISPEZIO, Michael A. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 93 s. ISBN 80-7178-647-0. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
  • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • PAPÍK, Richard. Naučte se číst! Praha: Grada, 1992. 181 s. ISBN 80-85424-93-2. info
  • ZIELKE, Wolfgang. Jak číst rychleji a lépe. Translated by Jiří Loser - Jaroslav Fingl. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 168 s. info
  Teaching methods
  E-learning
  Assessment methods
  Distance online course, comprised of 13 theme modules. For succesful course conclusion, students have to: - fulfil continuous homeworks (written tasks or tests) - write a final project using methods of critical thinking
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  Information on the extent and intensity of the course: e-learningový distanční kurz.
  The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/MKM11