MUB_B004 Hmotná kultura a každodenní život IV.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 9:00–12:40 M21, Čt 2. 4. 9:00–12:40 M21, Čt 23. 4. 9:00–12:40 M21, Čt 14. 5. 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni popsat základní trendy vývoje společnosti českých zemí v 17. a 18. století. Dokážou charakterizovat významné projevy tehdejší hmotné kultury a srovnat specifické formy „každodennosti“ v rámci života jednotlivých společenských složek (panovník, šlechta, měšťané, poddaní ap.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat významné projevy hmotné kultury v 17. a 18. století a srovnat specifické formy „každodennosti“ v rámci života jednotlivých společenských složek
Osnova
 • Charakteristika období baroka – základní tendence a nové směry v myšlení, umění, politice, náboženském a hospodářském vývoji.
 • Postavení a role panovníka v barokní společnosti, vídeňský císařský dvůr – funkce, struktura, jeho vliv na materiální kulturu v českých zemích.
 • Armáda – změny v jejím fungování v průběhu 17. a 18. století, každodennost armádního života.
 • Pěchota, jezdectvo, dělostřelectvo – struktura, výzbroj, výstroj. Šlechta – změny v postavení a struktuře šlechty po Bílé hoře, typy šlechtických sídel, jejich vybavení, strava, oděv.
 • Běh života šlechty – narození, dospívání, pohřeb atd., způsob trávení volného času.
 • Církev – náboženská situace po Bílé hoře, struktura světského i řeholního kléru v českých zemích – každodennost, interiér a architektura barokního kostela a kláštera – typické prvky.
 • Měšťané – typy měst v českých zemích, cechy a manufaktury, struktura městského obyvatelstva.
 • Způsob života měšťanů, interiér a uspořádání měšťanského domu, oděv, strava.
 • Poddaní - vztahy mezi poddanými a vrchností, typy rent, režijní velkostatek – způsoby jeho hospodaření.
 • Struktura venkovského obyvatelstva, uspořádání a interiér vesnického domu, materiálbí kultura, každodennost, strava, oděv. Židovská menšina - vývoj a její postavení v rámci barokní společnosti, způsob obživy, běh života (narození, dospívání, svatba, smrt), náboženská tradice, materiální kultura, interiér židovského domu.
Literatura
 • JANÁČEK, Josef. Jindřich Matyáš Thurn (Obsaž.) : Velké osudy. info
 • Honl, Ivan: Z minulosti karetní hry v Čechách. Praha 1947
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití za Rudolfa II. Praha: Maxdorf, 1997. 207 s. ISBN 80-85800-67-5. info
 • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 332 s. ISBN 80-7113-004-4. info
 • JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 568 s., [1. info
 • BROFT, Miroslav. Vojenské dějiny Československa. 2. díl, (1526-1918). Edited by Zdeněk Procházka. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1986. 588 s. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny., Doba předbělohorská. Kn. 1, [1526-1547]. D. 1. Praha: Academia, 1968. info
 • JANÁČEK, Josef. Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 76 s. info
 • Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské : [1350-1450]. Edited by Zoroslava Drobná - Jan Durdík. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1956. 101 s., 38. info
 • WINTER, Zikmund. Český průmysl a obchod v XVI. věku. Edited by J. V. Šimák. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913. info
 • WINTER, Zikmund. Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. V Praze: J. Otto, 1913. info
 • WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, 1526-1620. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. info
 • WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. info
 • WINTER, Zikmund. Život církevní v Čechách : kulturně-historický obraz z 15. a 16. století. Sv. 1. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895. info
 • WINTER, Zikmund. Dějiny kroje v zemích českých. 2, Od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. V Praze: F. Šimáček, 1893. info
 • WINTER, Zikmund. Kuchyně a stůl našich předků : líčení dějepisné ze XVI. století. V Praze: Dr. Frant. Bačkovský, 1892. info
 • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.). V Praze: Nákladem Matice české, 1892. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná nebo ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_B004