MUB_B027 Materiálové průzkumy sbírkových předmětů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 9:00–12:40 M22, Pá 3. 4. 9:00–12:40 M22, Pá 24. 4. 9:00–12:40 M22, Pá 15. 5. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz seznamuje posluchače se základy analytických metod používaných v současné době při průzkumech sbírkových předmětů v muzeích a galeriích. Hlavní důraz je kladen na postupy používání těchto technik včetně odběrů vzorků, jejich informační hodnotu, omezení a možnosti interpretace dat. Součástí kurzu je i možnost práce s vybranými přístroji.
Výstupy z učení
- charakterizovat analytické metody používané při průzkumech sbírkových předmětů v muzeích a galeriích,
- popsat postupy používání těchto technik a používaných přístrojů
Osnova
  • 1. Aplikace radiografie a endoskopie při průzkumu sbírkových předmětů.
  • 2. Aplikace počítačové tomografie při průzkumu sbírkových předmětů.
  • 3. Aplikace optické a polarizační mikroskopie při průzkumu sbírkových předmětů.
  • 4. Aplikace elektronové mikroskopie a videomikroskopie při průzkumu sbírkových předmětů.
  • 5. Aplikace ručního XRF spektrometru při průzkumu sbírkových předmětů.
  • 6. Aplikace ostatních analytických metod (XRD, LIBS, AAS, NAA, MALDI-TOF MS, GC-MS, IR, FTIR, Ramanova spektrometrie, aj.) při průzkumu sbírkových předmětů.
Literatura
Výukové metody
Přednáška, návštěva laboratoře
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_B027