MUB_B031 Historické vědy v muzeu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 5. 3. 14:00–17:40 K21, Čt 26. 3. 14:00–17:40 K21, Čt 16. 4. 14:00–17:40 K21, Čt 7. 5. 14:00–17:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou následující: připravit teoreticky a prakticky studenty pro práci s pomocnými vědami historickými, specificky v muzejním prostředí.
Výstupy z učení
- identifikovat a popsat jednotlivé historické vědy, ktoré nacházejí uplatnení při práci se zbírkovým fondem muzeí - znát nejdůležitější metodologické postupy a přístupy k práci s prameny; - analyzovat a syntetizovat práci s pramenem
Osnova
  • Úvod do historických věd Historik a muzeum Klasické historické vědy (diplomatika, paleografie, epigrafika, kodikologie, heraldika, sfragistika, genealogie, chronologie, vexilologie, metrologie, numizmatika) Moderní historické vědy (historická demografie, historická geografie, historická statistika, dějiny správy, historická antropologie, historická klimatologie, paleoligvistika)
Literatura
  • KAČÍREK, Ľuboš, Radoslav RAGAČ a Pavol TIŠLIAR. Múzeum a historické vedy : (vysokoškolská učebnica). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 285 s. ISBN 9788374905855. info
  • HOWARD, Peter. Heritage : management, interpretation, identity. 1st pub. London: Continuum, 2003. viii, 278. ISBN 0826458971. info
  • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky : [světská a církevní titulatura a reálie]. 3. opr. vyd. Praha: Libri, 1999. 459 s. ISBN 8085983680. info
  • Encyklopedie řádů a vyznamenání. Edited by František Lobkowicz. 2. vyd. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 8085983710. info
  • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 96 s. ISBN 8070668830. info
  • HLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických [Hlaváček, 1988]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. 495 s. : i. info
  • ZENGER, Zdeněk M. Česká heraldika. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1978. 158 s. : i. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška, seminář – práce s pramenem
Metody hodnocení
Písemný test z probrané látky a seminářní práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_B031