MUKS61 Teoretická muzeologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Václav Rutar (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 21. 10. 14:00–17:40 K21, St 11. 11. 14:00–17:40 K21, St 2. 12. 14:00–17:40 K21, St 6. 1. 14:00–17:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Porozumět vývoji muzeologie;
osvojit si teorii identifikace sbírkového předmětu a jejich uspořádání do sbírky;
osvojitsi teorii evidence a dokumentace muzejních sbírkových předmětů;
Osnova
 • Teoretická muzeologie, základní terminologie;
 • Historie muzeologie, významní muzeologové a jejich dílo;
 • Vývoj muzeologie v českých zemích a význmaní teoretikové - Kliment Čermák, Josef Kazimour, Ladislav Lábek, J. F. Svoboda, Jiří Neústupný, Zbyněk Z. Stránský, Josef Beneš;
 • Teorie selekce, základní vymezení pojmu;
 • Sbírkotvorný plán muzea a jeho příprava;
 • Identifikace sbírkového předmětu, systém hodnot;
 • Muzeálie a muzealita;
 • Tvorba sbírek a sbírkového fondu;
 • Teorie tezaurace, základní vymezení pojmů;
 • Dokumentace a evidence sbírkových předmětů, teorie a praxe
Literatura
 • WAIDACHER, Friedrich. Museologie - knapp gefasst. Edited by Marlies Raffler. Wien: Böhlau Verlag, 2005. 332 s. ISBN 3205772687. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Druhé aktualizované a pods. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO v Brně, 2000. 169 stran. ISBN 8021012722. info
 • WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Translated by Alojz Habovštiak. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. 477 s. ISBN 8080600155. info
 • MAROEVIĆ, Ivo. Introduction to museology : the European approach. Edited by Gary Edson. München: Verlag Dr. C. Müller-Straten, 1998. 358 s. ISBN 3932704525. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. De museologia : metateoretická studie k základům muzeologie jako vědy. 1992. 300 s. info
 • GLUZIŃSKI, Wojciech. U podstaw muzeologii. Wyd. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 451 s. ISBN 8301021039. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška, ústní zkouška
Informace učitele
lectures, oral exam
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUKS61