NI03_03 Nizozemská literatura do roku 1900

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 J407
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In deze cursus komt de Nederlandse literatuur tot 1900 aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van die periode, waarna aandacht wordt geschonken aan literaire en niet-literaire teksten uit die tijd. Vanwege het korte tijdsbestek wordt er gewerkt met capita selecta. De studenten maken niet alleen kennis met de belangrijkste auteurs, titels en stromingen, ze moeten ook in staat zijn om teksten te analyseren en ze in hun socioculturele context te plaatsen.
Seminář se zabývá literaturou období do roku 1900. Začíná se chronologickým přehledem společenského a politického vývoje daného období, poté se pozornost zaměří na literární a neliterární texty období. Z časových důvodů se pracuje způsobem vybraných kapitol (capita selecta). Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili nejenom se základními tituly a proudy, ale aby se také naučili analyzovat literární texty v jejich sociokulturním kontextu a uměli je do něj zařadit.
Osnova
 • Inleiding + Middeleeuwse literatuur (1)
 • Middeleeuwse literatuur (2)
 • De vos Reinaert / Karel en Elegast
 • De rederijkers
 • De zestiende eeuw
 • De Gouden Eeuw (1)
 • De Gouden Eeuw (2)
 • Warenar
 • De pruikentijd
 • De negentiende eeuw (1)
 • De negentiende eeuw (2) + Max Havelaar
 • Herhalingsles
Literatura
 • K. Porteman & M. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Prometheus, 2008, 9035130448.
 • Herman Pleij, Het gevleugelde woord : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Prometheus, 2007, 9035130448.
 • OOSTROM, F. P. van. Wereld in woorden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400. 3. druk. Amsterdam: Bert Bakker, 2013. 650 s. ISBN 9789035139398. info
 • LEEMANS, Inger a Gert-Jan JOHANNES. Worm en donder : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek. Edited by Joost Kloek. Amsterdam: Bert Bakker, 2013. 815 s. ISBN 9789035130456. info
 • BERG, W. van den a Piet COUTTENIER. Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam: Bert Bakker, 2009. 833 s. ISBN 9789035133594. info
 • PORTEMAN, K. a Mieke Barbara SMITS-VELDT. Een nieuw vaderland voor de muzen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam: Bert Bakker, 2008. 1053 s. ISBN 9789035130296. info
 • OOSTROM, F. P. van. Stemmen op schrift :geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. 5. gewijzigde druk. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. 640 s. ISBN 9035129644. info
 • PORTEGIES, Annette a Ron RIJGHARD. Nederlandse literatuur in een notendop. Edited by René van Stipriaan. Amsterdam: Prometheus, 1999. 131 s. ISBN 905333744X. info
 • De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten. Edited by Gerrit Komrij. Amsterdam: Bert Bakker, 1996. ISBN 90-351-0360-2. info
 • SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Maria A. Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt. Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1994. ISBN 90-6131-351-1. info
 • PLEIJ, Herman. Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen. Utrecht: HES, 1990. 243 s. ISBN 9061944872. info
 • KNUVELDER, Gerard P. M. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. D. 2, [Van 1567 tot 1766]. 4de druk. 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. info
 • KNUVELDER, Gerard P. M. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. D. 3, [Van 1766 tot 1875]. 4de druk. 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. info
Výukové metody
Een combinatie van hoor- en werkcolleges
Er wordt een bondig overzicht gegeven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse literatuur tot 1900 en een aantal "capita selecta" worden meer in detail behandeld. Daarnaast worden studenten aangemoedigd om actief deel te nemen aan de colleges, onder meer d.m.v. presentaties (twee in totaal) en discussies over teksten (die ze thuis moeten voorbereiden).
Metody hodnocení
Elke week hoor- en werkcolleges
Lectuur (3 boeken) + taken
Twee korte presentaties
Een schriftelijke test aan het eind van het semester
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NI03_03