NI04_05 Aktuální problémy moderní jazykovědy

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 C12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími poznatky těchto jazykovědných disciplin: sémantika, aplikovaná lingvistika, genderová lingvistika, kognitivní lingvistika, didaktika nizozemštiny, fonologie a fonetika, second language acquisition. Každá oblast bude uvedena přednáškou, studenti si na každou hodinu nastudují úryvky z odborné literatury, abychom mohli ve skupině o daném tématu diskutovat. Kromě toho každý student připraví jeden referát.
Osnova
 • 1. Semantics - words and meanings
 • 2. Semantics - sentences and meanings
 • 3. Speach acts
 • 4. Covnersation analysis
 • 5. Gender linguistics
 • 6. Second language acquisition
 • 7. Dutch as a second language and Dutch as a foreign language
 • 8. Presentation
 • 9. Phonetics and phonology
 • 10. Presentation
 • 11. Cognitive linguistics
 • 12. Repetition
Literatura
 • Houtkoop, Hanneke - Koole, Tom. Taal in actie - hoe mensen communiceren met taal. Coutinho 2000.
 • Bennis, Hans - Israël, Tamar. Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press: 2000.
 • Taal in gebruik : een inleiding in de taalwetenschap. Edited by Th. A. J. M. Janssen. Haag: Sdu Uitgevers, 2002. 295 s. ISBN 9012094836. info
 • AUSTIN, John Langshaw. Jak udělat něco slovy. Translated by Jiří Pechar - Alena Bakešová. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 80-7007-133-8. info
 • APPEL, René a Anne VERMEER. Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. 2. druk. Bussum: Coutinho, 1996. 274 s. ISBN 90-6283-952-5. info
 • Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie :handboek voor docenten. Edited by Jan Hulstijn. 1e druk. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1995. 281 s. ISBN 90-280-2228-7. info
Výukové metody
1 hodina přednáška, 1 hodina seminář každeý týden, skupinová a individuální práce
Metody hodnocení
Hodnota závěrečné známky se vypočítá na základě: - pravidelné účasti na hodinách 10% - aktivní účasti na hodinách 30% - obsahové a formální kvality referátu 40% - písemný test 10%
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NI04_05