NJII_109B Německá hospodářská komunikace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Spěváková (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Dana Spěváková
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 L33
Předpoklady
Jazkyová úroveň B1 Sprachniveau B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 5/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je rozvíjet písemné a ústní jazykové dovednosti v oblasti firemní komunikace. Za pomoci četných poslechových cvičení bude upevněna příslušná odborná slovní zásoba (přijímací pohovor, zanechat resp. vyřídit zprávu, domluva termínu, schůzka, popis produktu, objednání a rezervace, stížnost a řešení nedostatků).
Od studentů se očekává aktivní účast na semináři (povinná účast 75%), vytváření obchodních dopisů, ústní prezentace produktů.U závěrečného testu je třeba získat alespoň 70% bodů.

Ziel des Seminars ist es, schriftliche sowie mündliche Sprachfertigkeiten im Bereich der Firmenkommunikation zu entwickeln. Mithilfe zahlreicher Hörübungen wird der entsprechende Fachwortschatz gefestigt (Vorstellungsgespräche, eine Nachricht hinterlassen bzw. ausrichten, Termine vereinbaren, Besprechung, Produktbeschreibung, Bestellung und Buchung, Beschwerde und Mängelrüge). Im schriftlichen Teil wird der Fokus auf folgende Themen gerichtet: Anfrage, Angebot, Werbebrief, Auftrag, Auftragseingang, Lieferung, Zahlungsverzögerung, Mahnung, Mängelrüge.
Von den Studenten erwartet man aktive Teilnahme am Seminar (Anwesenheitspflicht 75%), Erstellung von Geschäftsbriefen, mündliche Präsentation von Produkten. Bei dem Abschlusstest muss man mindestens 70% der Punkte erreichen.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student zvládat běžné písemné a ústní dovednosti firemní komunikace.
K jednotlivým tématům si osvojí příslušnou slovní zásobu. Tu bude schopen aplikovat s ohledem na to, zda se jedná o psanou či mluvenou formu jazyka.

Nach Abschluss des Kurses werden Studierende die üblichen schriftlichen und mündlichen Fähigkeiten der Unternehmenskommunikation beherrschen.
Sie erwerben den relevanten Wortschatz für einzelne Themen. Sie werden in der Lage sein, angemessene Sprachmittel auszuwählen, je nachdem, ob es sich um geschriebene oder gesprochene Sprache handelt.
Osnova
 • Poslech / Mluvení:
 • Přijímací pohovor
 • zanechat / vyřídit zprávu
 • sjednávání termínů
 • porada
 • popis produktu
 • objednávka, rezervace
 • stížnosti
 • čtení / psaní:
 • poptávka
 • nabídka, obchodní dopis
 • objednávka, přijetí zakázky
 • dodávka
 • zpoždění platby, upomínka
 • upozornění na závady
 • Hörverstehen / Sprechen:
 • Vorstellungsgespräche
 • eine Nachricht hinterlassen bzw. ausrichten
 • Termine vereinbaren
 • Besprechung
 • Produktbeschreibung
 • Bestellung und Buchung
 • Beschwerde und Mängelrüge
 • Leseverstehen / Schreiben:
 • Anfrage
 • Angebot, Werbebrief
 • Auftrag, Auftragseingang
 • Lieferung
 • Zahlungsverzögerung, Mahnung
 • Mängelrüge
Literatura
 • Gabi Neumayer, Ulrike Rudolp: Geschäftskorrespondenz von A – Z, Humboldt/ Schluetersche 2011, ISBN: 978-3869107707
 • Gisela Linthout, Anne Buscha: Geschäftskommunikation – Verhandlungssprache, Kursbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-091598-9
 • KELLER, Annette. Telefonieren im Beruf : Deutsch für den Beruf. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 2002. 112 s. ISBN 3190072477. info
 • HERING, Axel a Magdalena MATUSSEK. Geschäfts Kommunikation Schreiben und Telefonieren : Hörtraining. Ismaning: Hueber, 1996. 1 zvuková. ISBN 3190115877. info
 • HÄUBLEIN, Gernot, Theo SCHERLING a Gudrun HÄUSLER. Telefonieren Schriftliche Mitteilungen : Lehr- und Arbeitsbuch. Aufl. 8. Berlin: Langenscheidt, 1993. 79 s. ISBN 3468498233. info
Výukové metody
Hören und Nachsprechen, Textarbeit, Erstellen von Geschäftsbriefen, Präsentation
Metody hodnocení
Präsentation, Erstellung von Geschäftsbriefen, Abschlusstest (mindestens 70% der Punkte)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJII_109B