NJII_37B Úvod do frazeologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 1/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: osvojení si základů frazeologie; seznámení se s vývojem a předmětem této lingvistické disciplíny; vymezení základních znaků frazeologizmů a klasifikace frazeologizmů; seznámení se s kontrastivní frazeologií německo-českou; cvičení k rozšíření slovní zásoby v oblasti německé frazeologie;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozpoznat frazeologizmy podle jednotlivých znaků
klasifikovat frazeologizmy podle jednotlivých skupin (idiomy. přísloví, kolokace)
vyložit význam frazeologizmů a přeložit je do češtiny/mateřského jazyka
určit stupeň ekvivalence s mateřským jazykem
Osnova
 • Schwerpunkte:
 • Was ist Phraseologie? Entwicklung der Phraseologie
 • Klassifizierung der Phraseologismen
 • Merkmale der Phraseologismen: Polylexikalität, Idiomatizität, Stabilität, Lexikalisierung
 • Historische und kulturelle Dimensionen der Phraseologie
 • Kontrastive Phraseologie Deutsch-Tschechisch: Äquivalenzstufen
 • Übungen zur Struktur und Bedeutung von Phraseologismen
Literatura
 • BURGER, Harald. Phraseologie : eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4., neu bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. 239 stran. ISBN 9783503122042. info
 • DONALIES, Elke. Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen: A. Francke, 2009. 126 s. ISBN 9783825231934. info
 • PALM, Christine. Phraseologie : eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1997. xii, 130. ISBN 3823349538. info
 • FLEISCHER, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache :[Studienbuch]. 2., durchgesehene und ergän. Tübingen: Max Niemeyer, 1997. ix, 299 s. ISBN 3-484-73032-3. info
 • FÖLDES, Csaba. Deutsche Phraseologie kontrastiv : intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg: Julius Groos, 1996. 222 stran. ISBN 3872767593. info
Výukové metody
seminář, 1 hodina týdně
Metody hodnocení
Seminář kombinuje teoretický výklad s množstvím praktických cvičení k hlubšímu poznání a využití německé frazeologie. Je ukončen testem zpraktických znalostí probraných frazeologizmů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJII_37B